ตรวจสอบชื่อโดเมน   www.

บริการ Colocation พิสูจน์ความแรงก่อนใครที่ ColoThai.com เท่านั้น

  บริการรับฝากวางเครื่องเซิร์ฟเวอร์ (Colocation service) สำหรับลูกค้าที่มีเซิร์ฟเวอร์เอง แต่ไม่มีพื้นที่ในการวางเชิร์ฟเวอร์ หรือไม่พร้อมในการลงทุนวางเครือข่ายเอง ลูกค้าสามารถนำเครื่องเชิร์ฟเวอร์ หรืออุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องมากฝากไว้กับเราที่ IDC ซึ่งเชื่อมต่อกับแบ็คโบนอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง
       
       บริการรับฝากวางเครื่องเซิร์ฟเวอร์ ลูกค้าไม่ต้องนำอุปกรณ์ของตนเอง มาติดตั้ง ใน IDC โดยทางเรา จะจัดเตรียมพื้นที่วางเครื่องเซิร์ฟเวอร์ Outlet outlet เพื่อเชิ่อมต่อไฟฟ้า และสายแลนเพื่อเชื่อต่ออินเตอร์เน็ต ไว้ให้กับลูกค้า โดยลูกค้าจะเป็นเจ้าของเครื่องเซิรฟเวอร์และผู้ดูแลระบบเองทั้งหมด รวมถึงระบบปฏิบัติการและ แอพพลิเคชั่นต่าง ๆ ที่่ใช้งานอยู่บนเซิร์ฟเวอร์ โดยเราจะมีเจ้าหน้าที่ช่วยดูแล ให้เครื่องเซิรฟ์เวอร์ อยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม เพื่อให้ระบบทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

        
         Colocation ที่ ProenIDC ด้วย Bandwidth ในการเชื่อมต่อต่างประเทศ 1.1 Gbps ผ่าน 4 links(IIG, TOT-IIG, TIG และ CAT TH) และ Bandwidth ในการเชื่อมต่อในประเทศ 143 Gbps ผ่าน 3 link ได้แก่้ วงจร Fiber เชื่อมต่อไปยัง CAT-NIX 390 Gbps, วงจร Fiber เชื่อมต่อไปยัง TOT-NIX 10 Gbps, วงจร Fiber เชื่อมต่อไปยัง TOT-ISP 10 Gbps และวงจร Fiber เชื่อมต่อไปยัง TIG-NIX 5 Gbps วางระบบ Back Link ไว้อย่างสมบูรณ์แบบ โดยไม่จำกัดปริมาณการรับส่งข้อมูล พร้อมระบบรักษาแรงดันไฟฟ้า ระบบสำรองไฟฟ้า พร้อมด้วย UPS และ power generator พร้อมรายงานปริมาณข้อมูลเข้าออก ระบบแจ้งเตือน และมี Switch และเดินสาย LAN ให้ลูกค้าพร้อมใช้งาน (Update: June 2018)

ตารางเปรียบเทียบอัตราค่าบริการ
ขนาดเครื่อง IP Network Outlet ราคา/เดือน สั่งซื้อ Network ราคา/เดือน สั่งซื้อ
Rack 1 U
1 IP 100 Mbps 1 Outlet 2,000 1000 1 Gbps 2,500 1000
Rack 2 U
1 IP 100 Mbps 1 Outlet 3,000 1000 1 Gbps 3,500 1000
Rack 3 U
1 IP 100 Mbps 1 Outlet 4,500 1000 1 Gbps 5,000 1000
Mini PC
1 IP 100 Mbps 1 Outlet 2,000 1000 1 Gbps 2,500 1000
Tower PC
1 IP 100 Mbps 1 Outlet 3,000 1000 1 Gbps 3,500 1000
1/4 Rack
8 IP 100 Mbps 5 Outlet 9,000 1000 1 Gbps 11,000 1000
1/2 Rack
16 IP 100 Mbps 10 Outlet 18,000 1000 1 Gbps 22,000 1000
Full Rack
32 IP 100 Mbps 20 Outlet 32,000 1000 1 Gbps Core 42,000 1000
** หมายเหตุ :: ทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงค่าบริการโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ข้อมูลเพิ่มเติม IDC Proen (ทุกขนาดที่เช่า)
1. ไม่จำกัดน้ำหนัก
2. ไม่จำกัดไฟ
3. ขอ Restart ได้เองเหมือนเป็นลูกค้าตรงกับ Proen
4. Noc บริการรวดเร็วมาก มี Skypeคุยได้ 24 ชม.
5. ฟรี KVM Over IP
6.ไม่ต้องมี Switch ลากสาย CAT6 มาจาก Switch Cisco ให้ฟรี
7. ระบบแอร์ flow หน้าตู้ rack ทุกตู้ อุณหภูมิประมาณ 10 องศา
8. UPS backup
9. Unlimit Data trasfer
10. Mrtg สำหรับตรวจสอบ traffic (สำหรับลูกค้าที่ไม่ได้เปิดตู้ rack หรือ shelf
จะเป็นการติดตั้งที่ตัวเครื่องให้ฟรี)
11. สัญญาขั้นต่ำ 12 เดือน
12. Inter Dedicated 6/12 Mbps พิเศษสำหรับลูกค้า ColoThai เท่านั้น(จัดซื้อเพิ่มให้ลูกค้าฟรีจากปกติ 1/5 Mbps)
13. มี Switch ให้ลูกค้า พร้อมเดินสาย Lan ให้ฟรี ตามจำนวน Outlet

(Update: June 2018)

บริการเพิ่มเติมสำหรับลูกค้า Colocation ที่ Proen IDC

- บริการ Syetem Admin รายเดือนเริ่มต้น 1,000บาท/เดือน
- Up Network จาก port 100Mbps เป็น 1Gbps เพิ่ม 500 บาท/เดือน
- เพิ่ม Outlet ละ 1,000 บาท/เดือน
- สำหรับการเริ่มการใช้บริการครั้งแรกรับสิทธิ์เพิ่มไอพเพีียง 50 บาท/เดือน (หากต้องการเพิ่มภายหลังจะเีสียในอัตรา 100บาท/เดือน หรือชำระรายปีี 500 บาท/ปี)
- Free Direcadmin สำหรับลูกค้า Colocation ตลอดระยะเวลาที่ใช้บริการ

Promotion สำหรับลูกค้าที่วาง PROEN IDC!!
- เพิ่ม Hardware Firewall เพียง1,000 บาท/เดือน ไม่จำกัดไอพี !!

- Upgrade network to 10Gbps dedicated ราคาพิเศษ รับประกันราคาถูกกว่าทุกที่ !!

 

 

 

 

   


         http://www.csloxinfo.com/images/main_01.jpg
          Colocation ที่ CS Loxinfo (Cyber World Tower, Ratchada) ด้วย Bandwidth ในการเชื่อมต่อต่างประเทศสูงถึง 5.65 Gpbs และ Bandwidth ในการเชื่อมต่อในประเทศ 43 Gbps โดยไม่จำกัดปริมาณการรับส่งข้อมูล พร้อมระบบรักษาแรงดันไฟฟ้า ระบบสำรองไฟฟ้า พร้อมด้วย UPS และ power generator พร้อมรายงานปริมาณข้อมูลเข้าออก และระบบแจ้งเตือน

ตารางเปรียบเทียบอัตราค่าบริการ

ขนาดเครื่อง IP Network Outlet ราคา/เดือน สั่งซื้อ Network ราคา/เดือน สั่งซื้อ
Rack 1 U
1 IP
100 Mbps 1 Outlet 2,000 1Gbps 3,000
Rack 2 U
1 IP
100 Mbps 1 Outlet 4,000 1Gbps 4,500
Rack 3 U
1 IP
100 Mbps 1 Outlet 5,500 1Gbps 6,000
MiniPC
1 IP
100 Mbps 1 Outlet 2,500 1Gbps 3,000

** หมายเหตุ :: ทางเราขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงค่าบริการโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

บริการเพิ่มเติมสำหรับ Colocation ที่ Cs Loxinfo IDC
- เพิ่มไอพี 100 บาท/เดือน
- ฟรี Directadmin ตลอดระยะเวลาที่ใช้บริการ
- KVM On The NET ให้ใช้ฟรี
- Unlimit Data transfer

(Update: June 2018)

 


          http://www.idc.cattelecom.com/images/member%20signin%20NEW.gif
          Colocation ที่ CAT IDC ด้วย Bandwidth ในการเชื่อมต่อต่างประเทศสูงถึง 4 Gpbs และ Bandwidth ในการเชื่อมต่อในประเทศ 40 Gbps โดยไม่จำกัดปริมาณการรับส่งข้อมูล พร้อมระบบรักษาแรงดันไฟฟ้า ระบบสำรองไฟฟ้า พร้อมด้วย UPS และ power generator พร้อมรายงานปริมาณข้อมูลเข้าออก ระบบแจ้งเตือน และมีจุดเด่นในเรื่องของ Oultlet ที่มีมาให้ถึง 2 source

ตารางเปรียบเทียบอัตราค่าบริการ

ขนาดเครื่อง IP Network Outlet ราคา/เดือน สั่งซื้อ Network ราคา/เดือน สั่งซื้อ
Rack 1 U
1 IP
100 Mbps 1 Outlet 2,500 1Gbps 3,000
Rack 2 U
1 IP
100 Mbps 1 Outlet 4,000 1Gbps 4,500
Rack 3 U
1 IP
100 Mbps 1 Outlet 5,500 1Gbps 6,000
MiniPC
1 IP
100 Mbps 1 Outlet 2,500 1Gbps 3,000

** หมายเหตุ :: ทางเราขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงค่าบริการโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

บริการเพิ่มเติมสำหรับ Colocation ที่ CAT IDC
- เพิ่มไอพี 200 บาท/เดือน
- ฟรี Directadmin ตลอดระยะเวลาที่ใช้บริการ
- KVM On The NET ให้ใช้ฟรี
- International bandwidth 10/10 Mbps
- Unlimit Data transfer


(Update: June 2018)

 
ลงทะเบียน
ลงทะเบียน
Tel./LINE/Whatsapp : 084-110-4441
Fax : 02-275-4441
E-mail : Support[A T]ColoThai.com
Line : Colothai
Skype : Support[A T]ColoThai.com